លោក​គីម ជុង​អ៊ុន បាន​បង្កើត​ប្រពៃណី​ថ្មី ខណៈពេល​ទៅ​ទស្សនា​ការសម្តែង​សិល្បៈ​របស់​ក្រុម​សិល្បៈ​កូរ៉េខាងត្បូង​ – CEN