អ្នកកាសែត​ថៃ ងាយ​ប្រឈម​នឹង​ការ​ជាប់ពន្ធនាគារ​ព្រោះតែ Share រូបភាព​ត្រូវបាន​កែច្នៃ​របស់​ព្រះមហាក្សត្រ​ – CEN