៣​ខែ​ឆ្នាំ​២០១៨ លក់​ប័ណ្ណ​ចូល​រមណីយដ្ឋាន​អង្គរ ជិត​៤០​លាន​ដុល្លារ ហើយ​បង់​ចូល​មូលនិធិ​គន្ធបុប្ផា​ជិត​២​លាន​ដុល្លារ​ – CEN