ប្រធានាធិបតី Trump ៖ ខ្ញុំ​នឹង​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​កូរ៉េខាងជើង​ – CEN