ស្ថានីយ​អវកាស​ចិន Tiangong-1 បាន​ធ្លាក់ចុះ មហាសមុទ្រ​ប៉ាស៊ីហ្វិក – CEN