​កោត​ទៅរួច​! ស្រី​ស្រស់​នេះ បង្គន់​មិន​ទៅ បែរជា​មក​ធ្វើ «​រឿង​មិន​សមរម្យ​» គូទ​កណ្តាល​វាល​​ក្បែរ​រថយន្ត​ភ្ញៀវ នៅមុខ KTV – CEN