រដ្ឋសភា​នីតិកាល​ទី​៥ បើក​សម័យប្រជុំ​លើក​ទី​១០ នៅមុន​ចូលឆ្នាំថ្មី​ – CEN