ប្រទេស​ថៃ​៖ កូនប្រុស​តិរិច្ឆាន​វាយ​ឪពុក​រហូតដល់​ស្លាប់ គ្រាន់​តែ​រឿង​ធ្វើ​ម្ហូប​ឲ្យ​ខ្លួន​យឺត​ – CEN