តារាបាល់ទាត់​អន្តរជាតិ RUUD VAN NISTELROOY បាន​មកដល់​កម្ពុជា​ហើយ ដើម្បី​ចូលរួម​កម្មវិធី ដំណើរ​ទេសចរណ៍​ពានរង្វាន់ UEFA CHAMPIONS LEAGUE – CEN