​វ័យ​ទើប​១៦​ឆ្នាំ​ទេ តែ​កុំ​មើល​សម្រស់​ពី​ធម្មជាតិ ឃើញ​ហើយ​ស្ទើរ​ឈាម​ច្រមុះ​ហ្មង​! – CEN