​ជំរុញ​អ្នក​វិនិយោគិន​បរទេស​ទាំងអស់​មក​បណ្តាក់​ទុន​បន្ថែម​នៅ​កម្ពុជា​ឲ្យបាន​កាន់តែច្រើន​ – CEN