តុលាការ​ចេញ​ដីកា​កោះហៅ មេ​ចលនា​សង្គ្រោះ​ជាតិ ៦​នាក់​ – CEN