សង្គ្រាម​ពាណិជ្ជកម្ម រវាង​ចិន​និង​អាមេរិក ឡើងដល់ ១០០​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ – CEN