តារា​បាត់​ទាត់​អន្តរជាតិ RUUD VAN NISTELROOY ទៅ​ទស្សនា​ប្រាសាទអង្គរវត្ត ដែល​ល្បីល្បាញ​លើ​ពិភពលោក​ – CEN