ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​នៅ​អាមេរិក ៤៣​នាក់ ដែល​ប្រព្រឹត្ត​បទល្មើស​ធ្ងន់ធ្ងរ​ខុស​ច្បាប់​អាមេរិក​និង​ជាប់​ពន្ធនាគារ ត្រូវ​បញ្ជូន​មក​កម្ពុជា​វិញ​ – CEN