​មិនធម្មតា​​! ខណៈ​ជនជាតិ​វៀតណាម​ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម​លក់​សាច់​ឆ្កែ និង​ឆ្មា លើ​អន​ឡាញ ឃើញ​ហើយ​គួរ​ឲ្យ​អាសូរ​សត្វ​ណាស់​! – CEN