អាជ្ញាធរ​រាជធានី​មិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​បើក​ក្លឹប​កម្សាន្ត​នៅពេល​ថ្ងៃ​ទេ ព្រោះ​អាចធ្វើ​ឲ្យ​សិស្ស​មួយចំនួន គេច​ពីសា​លា ទៅ​ចូល​ក្លឹប​កម្សាន្ត​ – CEN