ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក​ដាក់ពង្រាយ​កង​កម្លាំង​ឆ្មាំ​ជាតិ ទៅកាន់​ព្រំដែន Mexico – CEN