ផ្តើមចេញ​ពី​រឿង​បាត់​លុយ​៣.០០០​រៀល ក្លាយជា​រឿងក្តី​ឃាតកម្ម កូនស្រី​បង្កើត កាប់សម្លាប់​ឪពុក​បង្កើត ត្រូវបាន​សមត្ថកិច្ច​ឃាត់ខ្លួន​ភ្លាមៗ​ – CEN