រថយន្ត​អ៊ី​ដ្រូ​ហ្សែ​ន ដំបូង​លើ​ពិភពលោក​ចាប់​ផ្តើមធ្វើ​អាជីវកម្ម​នៅ​ប្រទេស​ចិន​ – CEN