ក្រឡេក​មើល​ចាន​ដ៏​កម្រ មានតម្លៃ​ជាង ៣០​លាន​ដុល្លារ​ (Video inside) – CEN