រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​ជប៉ុន នឹង​មក​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​ផ្លូវការ នៅ​កម្ពុជា និង​ចុះ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ផ្តល់​ជំនួយ​៩.៧១៦​លាន​យ៉េន​ – CEN