អាមេរិក​អភិវឌ្ឍ​ប្រភេទ​គ្រាប់កាំភ្លើង​បាញ់​ក្នុង​ទឹក បាន​រយៈ​ចម្ងាយ​៦០​ម៉ែត្រ​ – CEN