នារី​ម្នាក់​កំដរ​ការ​គេ​រួច មិន​ស្រួលខ្លួន និង​គិតថា​ឈឺ​ផ្តាសាយ ប៉ុន្តែ​ពុំ​នឹកស្មាន​រហូតដល់​ថ្នាក់​គ្រូពេទ្យ​…. – CEN