ថ្នាក់ដឹកនាំ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ នាំយក​ថវិកា និង​អាហារ​ផ្តល់ជូន​កងទ័ព​ឈរជើង​នៅ​ព្រំដែន​ទិសឧត្តរ​មានជ័យ​ – CEN