នាវា​កម្សាន្ត​ធំ​បំផុត​ពិភពលោក ចាប់ផ្តើម​ធ្វើ​ដំណើរ​កម្សាន្ត​ទៅកាន់​សមុទ្រ មេ​ឌី​ទែ​រ៉ាណេ (Video inside) – CEN