ឆ្កួត​មែន​! Idol ​របស់​ខ្លួន​បញ្ឈប់​មុខរបរ បុរស​ម្នាក់​បាន​វះ​ពោះ​ធ្វើ​អត្តឃាត​ដើម្បី​ប្រឆាំង​ (Video inside) – CEN