អគ្គិភ័យ​ឆាបឆេះ​សន្ធោរ​សន្ធៅ នៅ​អគារ Trump នា​បុរី ញូយ៉ក​ (Video inside) – CEN