សណ្ឋាគារ​អវកាស​ដំបូង​លើ​ពិភពលោក ដែល​តម្លៃ​សម្រាប់​តែ​សេដ្ឋី​ប៉ុណ្ណោះ ៖ ៩,៥​លាន​ដុល្លារ សម្រាប់​ដំណើរ​កម្សាន្ត ១២​ថ្ងៃ ក្នុង​អវកាស​ (Video inside) – CEN