​កម្មករ​ម្នាក់​ស្លាប់ ពេល​រថយន្ត​ច្នៃ​២​គ្រឿង រអិល​កង់​លើ​ទូកដ កៀប​ជាប់​ចំ​កណ្តាល​ – CEN