ពស់វែក​នៅ​ថៃ ៖ ជា​អង្គ​ត្រូវបាន​គោរព​បូជា​ផង តែ​ក៏​ជា​ម្ហូប​ពិសេស​របស់​ប្រទេស​នេះដែរ​ – CEN