តុលាការ​ឲ្យ​មន្ត្រី​ការិយាល័យ​ភូមិបាល​ខណ្ឌ​ព្រែក​ព្នៅ​ម្នាក់​ត្រឡប់ទៅផ្ទះ​វិញ ក្រោយ​មាន​ទំនាស់​ដីធ្លី​ជាមួយ​មនុស្ស​របស់​លោក​ឧកញ៉ា សុខ ហេង នៅ​ព្រែ​ព្នៅ​ – CEN