នារី​គូទ​ស្អាត​បំផុត​ប្រចាំ​ប្រទេស​ចិន ប្រាប់ថា នាង​ពុំ​ហ៊ាន​ស្លៀក​រឹប​រាង​ទេ ព្រោះ​ខ្លាច​ប្រុសៗ​… – CEN