ល្បែង​ពោរពេញ​ដោយ​ល្បិច​! សូម្បី​មាន់​ជល់ ក៏​គេ​អាច​ដាក់​ឧបករណ៍ប​ញ្ជា​បាន​ដែ​រ​! (Video inside) – CEN