ទីបំផុត​! ក្រុមហ៊ុន​ឥណ្ឌូនេស៊ី​ទទួលស្គាល់​ការ​លេច​ធ្លាយ​ប្រេង​នៅ Borneo ដែល​រាលដាល​ទំហំ​ប៉ុន​ទីក្រុង​ប៉ារីស​! – CEN