គ​.​ជ​.​ប ប្រាប់​ពលរដ្ឋ​ពី​ឯកសារ​ចំនួន​៣ អនុញ្ញាតឲ្យ​ប្រើប្រាស់ សម្រាប់​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​តំណាងរាស្ដ្រ នីតិកាល​ទី​៦ – CEN