ស្ពាន​អាកាស​ផ្សារ​ដី​ហុយ​នឹង​បើក​អោយ​ធ្វើចរាចរ​ជា​បណ្តោះអាសន្ន​នៅ​ថ្ងៃទី​១២​ខែ​មេសា​នេះ​ហើយ​ – CEN