នាយករដ្ឋមន្ត្រី​កម្ពុជា ប្រកាស​បើក​ដាក់ឲ្យ​ដំណើរការ​មូលនិធិ​គន្ធបុប្ផា​កម្ពុជា​ – CEN