រថយន្តក្រុង​ក្រុមហ៊ុន​ស៊ុន​អ៊ូ​ខុង ដឹក​អ្នកដំណើរ​ពី​ភ្នំពេញ​ទៅ​សៀមរាប​ជ្រុល​ចង្កូត​ធ្លាក់​ផ្លូវ ស្លាប់​២​របួស​ធ្ងន់​ស្រាល​ជាង​១០​នាក់​ទៀត​ – CEN