មាន​ករណី​ផ្ទុះអាវុធ​ជាច្រើន​គ្រាប់​នៅ​ស្រុក​សាមគ្គី​មានជ័យ ផ្អើល​អស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ពេញ​ភូមិ​សមត្ថកិច្ច​បានត្រឹមតែ​រើស​សំបក​កា​ទូ​សយ​កមក​ធ្វើ​របាយការណ៍ – CEN