បើកឡាន​ក្រឡុក​ស៊ីម៉ង់​មិន​ប្រយ័ត្ន​បុក​ម៉ូតូ​បណ្តាល​បុរស​ម្នាក់​ស្លាប់​យ៉ាង​អណោច​អធម​នៅក្រុង​បាវិត​ – CEN