ឡូយ​កប់​! ស្រី​ស្អា​តរាំ​ចង្វាក់​បូ​ឡា​រ៉ូ​តៗ​គ្នា ហើយ​ចេះ​ស្ទីល​ស៊ី​អារម្មណ៍​ទៀត (​មាន​វីដេអូ​) – CEN