​ហួសចិត្ត​! ស្ត្រី​នេះ​គិតថា​ខ្លួន​ស្អាត​ណាស់ មិនអាច​ទៅធ្វើ​ការងារ​បានទេ មានតែ​… – CEN