​ស្ទើរ​ពុំគួរ​ឲ្យ​ជឿ​! ខណៈ​ប្តី​ប្រពន្ធ​នេះ​ផុស​ថា​ចំណាយ​ទៅលើ​ថ្លៃ​ធ្វើដំណើរ និង​ការ​ស្នាក់នៅ ទៅកាន់ ៥ ប្រទេស រយៈពេល១៧ថ្ងៃ អស់​ត្រឹមតែ​… – CEN