​ប្តី​អង់គ្លេស​នេះ​សាហាវ​មែន​! គ្រាន់តែ​ប្រពន្ធ​ថៃ​បដិសេធ​ធ្វើ​«​រឿង​»​មួយ​នេះ ចោទថា​ផិតក្បត់ និង​ទាត់​រហូត​ស្លាប់​!! – CEN