គង់ សុជាតិ សូម្បីតែ​ដើរលេង​ថ្ងៃកំណើត​ក៏​អាច​កើប​ប្រាក់​បានដែរ​ – CEN