បើក​ម៉ូតូ បុក​ក្មេងប្រុស​ម្នាក់ ដាច់​បំពង់​ក​ស្លាប់​ – CEN