តុលាការក្រុង​ភ្នំពេញ​ឃុំខ្លួន​ស្ត្រី​២​នាក់ ដាក់ពន្ធនាគារ រឿង​បោក​រថយន្ត​៤២​គ្រឿង លក់​ឲ្យ​អ្នកដទៃ​ – CEN