វៀតណាម ៖ ចាប់ខ្លួន​អតីត​ឧត្តមសេនីយ៍ទោ អគ្គនាយករង នៃ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ចារ​កម្ម ក្រសួង​នគរបាល​វៀតណាម​ – CEN