ក្មេងប្រុស​ដែល​បង្ហោះ​កាំភ្លើង ស៊ីឈ្នួល​សម្លាប់ សមត្ថកិច្ច​ចាប់ខ្លួន​ហើយ​ – CEN